Danıştay Cumhurbaşkanlığı kararını iptal etti. Hukuka aykırı bulundu

Mezeköy Mahallesi’ndeki tarım arazileri, jeotermal kaynak arama çalışması yapılması için Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların süreci yargıya taşımasına rağmen, Efendi Jeotermal Şirketi mahkeme kararını beklemedi, Jandarma ise tarım arazilerini savunan köylülere müdahale etti.

Söz konusu kamulaştırma kararını Danıştay, hukuka ve mevzuata uygun bulmadı ve reddetti.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası, evinin 200 metre yakınındaki 1. Sınıf tarım arazisi ve 1238 metrelik fidanlığı kamulaştırılan İsmet Savaş adına Cumhurbaşkanlığı’na dava açtı ve 5424 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini istedi.

Davanın gerekçesi olarak, kamulaştırılan arazilerin tarım arazisi olduğu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi uyarınca acele kamulaştırmanın şartlarının gerçekleşmediği ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iletildi.

Danıştay 6. Dairesi, itirazları haklı buldu ve Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline hükmetti. Danıştay kararında, 1. sınıf tarım arazisi niteliğindeki araziler için tarım dışı kullanım izni alınmadığı, işletme ruhsatı verilmediği, taşınmazın sahibi ile anlaşma yoluna gidilmediği iletildi. Acele kamulaştırmada, mevzuata ve hukuka uyarlılığın görülmediğini belirten Danıştay, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır” maddesine vurgu yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir